Tillidshverv & Bestyrelsesposter

Dansk Folkeparti Odense har følgende tillidshverv/Bestyrelsesposter. 

Odense Renovation  Næstformand.
Christel Gall.

Suppleant til Odense Renovation .
Pernille Bendixen.

Odense Zoo.
Christel Gall.

Grundlisteudvalget.
Carsten Sørensen.

Hjemmeværnsdistrikt Fyn.
Anders Simonsen.

4. Maj kollegiet.
Niels Erik Søndergård.

Skatteankenævnet.
Ole Monrad Møller.

Hegn & Hegnsyn samt Mark & Vej.
Henning Rasmussen.

Suppleant til Hegn & Hegnsyn samt Mark & Vej.
Kim Rosenlyst.

Ejendomsvurderingsudvalget.
Niels Erik Søndergård