Byrådsmedlemmer

Pernille Bendixen

2. Viceborgmester og Medlem af Børne- og ungeudvalget

Christel Gall

Medlem af Ældre- og handicapudvalget

Carsten Sørensen

Suppleant til Odense Byråd